Thùng đá giữ lạnh

5,200,000₫

Chất Liệu

Toàn bộ mica tốt ép thành thành phẩm

Quy cách

50-100 Lít

Bao bì

Thùng carton 

Trọng lượng

12-22 Kg