Kệ tư liệu sắt (có thể gấp lại)

800,000₫

Chất liệu: Kệ sắt màu đen có thể gấp lại.
Bao bì: Vải oxford có thể dễ dàng mang theo