Đế cắm đất và đế vuông

150,000₫

Chất liệu

Sắt dày tốt, inox

Trọng lượng

Đế cắm đất: 1.2 kg ~ 150.000 VNĐ
Đế vuông:     3.5 kg ~ 200.000 VNĐ

Bao bì

Thùng giấy