Cờ túi đeo

800,000₫

Chất liệu

Vải dù tốt, cây chống hợp kim tốt, sợi gia cố

Quy cách

 3m, 4m, 5m

Bao bì

Thùng giấy