Chân bảng dạ quang chất liệu gỗ

1,000,000₫

Chất liệu

Gỗ

Quy cách

40 x 60