LỊCH SỬ BILLBOARD PHẦN 3

Vào năm 1964, những ảnh hưởng tiêu cực từ việc bảng quảng cáo phát triển quá mức cần thiết ở Houston, Texas đã thúc đẩy Lady Bird Johnson yêu cầu chồng mình tạo ra một đạo luật. Đồng thời, sự phát triển quá mức này đã tạo nên một chiều hướng tiêu cực trong kinh doanh.

ĐẠO LUẬT LÀM GIỚI HẠN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BẢNG QUẢNG CÁO

Và năm 1965, đạo luật “Mỹ Quang Đường Cao Tốc” đã ra đời, đạo luật được áp dụng cho Quốc phòng và Trường tiểu học viện trợ thuộc bang và các bảng quảng cáo sẽ bị hạn chế đến các khu trung tâm thương mại, đông dân cư. Trong luật còn có quy định rằng mỗi bang hãy quy định về kích thước, ánh sáng và khoảng cách giữa các biển quảng cáo và nghiêm cấm các thành phố, tiểu bang xóa bỏ các biển quảng cáo mà không trả tiền bồi thường cho các chủ sở hữu. Đạo luật còn quy định các tiểu bang kiểm soát hiệu quả của bảng quảng cáo hoặc mất 10% phí đường cao tốc.


Đạo luật cũng yêu cầu kiểm tra các bãi rác xung quanh các đường cao tốc. Hiện nay, có bốn tiểu bang Vermont, Alaska, Hawaii và Maine đã nghiêm cấm thành công sự hiện diện của các bảng quảng cáo. Tại Anh, các bảng quảng cáo được kiểm soát như một phần của hệ thống quy hoạch.

Tìm xem thêm

TUY NHIÊN, NHỮNG ĐIỀU ĐÓ VẪN KHÔNG NGĂN CẤM ĐƯỢC VAI TRÒ CỦA BẢNG QUẢNG CÁO TRONG CÁC CHIẾN DỊCH MARKETING

Vì sao lại có điều này?Bởi vì bảng quảng cáo sở hữu:

  • Tuổi thọ cao
  • Hình ảnh sinh động
  • Mức độ truyền tải cao
  • Chi phí lắp đặt, thiết kế không cao